• Handla cirkulärt för barnen.
  Och världen de drömmer om.

  Erikshjälpen är en barnrättsorganisation med en ideell second hand-verksamhet. Tillsammans har vi en gemensam vision; En förändrad värld där barns drömmar får liv.

  Erikshjälpen Second Hand arbetar för att generera medel till de sociala och humanitära insatserna. Arbetsträningen i våra second hand-butiker föder också framtidstro för barn med föräldrar som står utanför arbetsmarknaden och den cirkulära försäljningen ger klimathopp för kommande generationer.

 • MAG_7649_low.jpg

 • Överskott till sociala och humanitära insatser

  Alla varor som skänks och säljs vidare på secondhand.se och i Erikshjälpen Second Hands butiker skapar värdefulla ekonomiska medel till arbetet för att stärka och hjälpa barn. Via våra egna och våra samarbetspartners biståndskanaler går pengarna till sociala och humanitära insatser som gör skillnad i barns liv.

  Erikshjälpen arbetar för att bekämpa fattigdom och utsatthet genom att förverkliga barns rättigheter, lokalt och globalt. Med särskilt fokus på barns rätt till utbildning och fritid, hälsa samt trygghet och skydd ger Erikshjälpen barn och unga, såväl i Sverige som internationellt, möjlighet att drömma om framtiden.

 • Framtidstro_low.jpg

 • Här föds framtidstro

  I Erikshjälpen Second Hands butiker samlas volontärer, arbetstränande, praktikanter, anställda, kunder och gåvogivare.  Här är alla välkomna efter sina egna förutsättningar och tillsammans gör vi ett värdefullt jobb. Samtidigt ger arbetet ett stort socialt mervärde. Våra butiker blir sociala hubbar dit folk kommer både för att handla, umgås och utvecklas. Här byggs kontaktnät som ger nya vänner, integration och ett mer accepterande samhälle. Arbetsträningen i våra second hand-butiker föder också framtidstro för barn med föräldrar som står utanför arbetsmarknaden.

 • Klimathopp3_low.jpg

 • Klimathopp för kommande generationer

  Så många som en miljard barn riskerar att drabbas av klimatförändringarnas konsekvenser. Vi måste fortsätta arbeta för förändring, tillsammans. Vi är glada över att många har blivit mer medvetna om sin konsumtion och vill handla på ett mer hållbart sätt. När du skänker varor till oss kan vi sälja dem vidare för att användas och älskas igen, på så sätt bidrar vi till att minska klimatavtrycket.

  Visste du till exempel att över 90 procent av all klimatpåverkan från svensk textilkonsumtion är i dagsläget kopplat till inköp av nyproducerade varor? Genom att öka den livslängden för textilier hos en eller genom flera användare kan textiliernas totala miljöpåverkan minska. *

  Tillsammans gör vi skillnad för kommande generationer.

  *Källa: Naturvårdsverket

 • Klimathopp_low.jpg

 • Tack för att du handlar för barnen. Och världen de drömmer om.

  Vill du bidra på fler sätt? Välkommen in till erikshjalpen.se där du kan ge på det sätt som passar dig bäst.