•  Hana, 17, vill kämpa för ett jämställt Etiopien

  ”I Etiopien anser många att kvinnor och barn inte har någon makt. Den inställningen vill jag ändra på och jag vill förändra vårt land.” Det säger 17-åriga Hana Tesfaye som efter en svår start i livet, med hjälp av Erikshjälpens arbete har fått förutsättningar att växa upp till en stark ung kvinna – full av framtidstro.

  Hana bor i Jijiga i Etiopen, en stad där fattigdomen är utbredd och många växer upp under svåra förhållanden. Hana själv är inget undantag.

  Hon miste båda sina föräldrar som liten och fick då bo hos sin farmor. När också farmodern gick bort fick Hana istället växa upp hos en vän.

  Att Hana i det läget fick möjlighet att börja på den förskola som Erikshjälpen är med och stöttar i Jijiga, blev startskottet för den hon är i dag. På förskolan tändes ett nytt hopp och nya drömmar började ta form. Här fick Hana trygghet och stöd och starten på en utbildning. Från förskolan kunde hon sedan gå vidare till grundskolan och nu, 17 år gammal, går hon på college i Jijiga – full av livslust, framtidstro och en drivkraft för att skapa förändring.

  – Jag vill bli advokat och hjälpa kvinnor och barn att göra sina röster hörda. I Etiopien menar många att kvinnor och barn inte har någon makt. Den inställningen vill jag ändra på och jag vill förändra vårt land. Jag har så många planer för framtiden, säger Hana.

  Jämställdhet nyckel för hållbar utveckling

  Att satsa på utbildning för flickor är en viktig del av Erikshjälpens arbete. Att flickor får större valmöjligheter, kan få jobb, bli mer självförsörjande och självständiga gynnar hela samhällen. Enligt FN:s globala mål för hållbar utveckling är jämställdhet mellan kvinnor och män en faktisk förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.