• Välkommen att klättra i avfallstrappan

    Varje år slänger vi svenskar nästan 500 kilo avfall per person. Avfallstrappan, eller ”avfallshierarkin”, är från början ett EU-direktiv som antagits också i den svenska miljöbalken och styr hur avfall ska tas om hand. Alla kan, genom en mer varsam konsumtion, bidra till att så få nya saker som möjligt sätts i omlopp och att sådant vi inte längre behöver kommer till nytta hos någon annan.

  • magasin 2018_Avfallstrappan_utan ingress.jpg